E-arved

Küsi personaalset pakkumist!

E-ARVED

E-arved ja raamatupidamisteenused

Raamatupidamisteenused on nüüd jäädavalt digiajastus. Avaliku sektori ettevõtted on omavahelisele e-arveldamisele üle minemas 2016. aasta keskel. Aasta lõpuks plaanib avalik sektor arveldada ka eraettetvõtetega vaid e-arvete abil. E-arvetele ülemineku I etapis (2016) tekib 1. oktoobril avalikul sektoril kohustus e-arveid vastu võtta ning 1. jaanuaril 2017 erasektoril kohustus avalikule sektorile e-arveid saata.

Kuna riiki pole mõistlik võimaliku koostööpartneria ignoreerida, ongi e-arvetele üleminek paratamatu tulevik. Kuigi e-arveldamist on peetud tänu tehniliste lahenduste hinnale liig kulukaks just väikeettevõtete puhul, pole siinkohal põhjust ülemäära karta – tarkvara ei pea ilmtingimata ostma, saab osta ka vastavaid teenuseid ja tasuda nende eest kuupõhiselt.

Five’i raamatupidamisteenused tulevad appi

FIVE raamatupidamine pakub e-arvete vastuvõtu- ja väljasaatmisteenust tasuta. Samuti saab e-arveid saata panka nii, et klient saab arve mõne hiireklikiga internetipangas tasutud. Pank koostab e-arve alusel eeltäidetud maksekorralduse, mida maksja saab muuta ja kinnitada maksmiseks. E-arve alusel saab maksja anda pangale ka e-arve püsimaksekorralduse, mille alusel tasub pank edaspidi e-arved automaatselt.

Panga kaudu edastatav e-arve sisaldab kõiki arve kohustuslikke rekvisiite ja vastab Eesti e-arve standardile. Kui raamatupidamisteenuseid osutavalt firmalt on tellitud ka maksekorralduste panka ülespanemine, siis e-arvete panka tellimine annab võimaluse sellest loobuda ehk on võimalik raamatupidamisteenuste arvelt pisut kokku hoida.

Hetkel on veel mitmeid raamatupidamistarkvarasid, mis arvekeskustega ei suhtle, just tarkvara sobivusest ja arveldamisalastest koostööpartneritest tasuks ka arveldamispartneri valikul lähtuda.

E-arveldamisest hoidumine tähendab lähiaastatel, kui mitte lähikuudel, just riigisektoriga arveldades olulise eelise kasutamata jätmist. On väga tõenäoline, et e-arvete väljastamise võimekus saab enamikel juhtudel määravaks partneri valikul. Tänasel päeval on raamatupidamisteenust osutavate firmade võimekus seoses e-arvetega väga hea, mistõttu võib öelda, et büroode teenuste kasutamine on juba praegu vägagi mõistlik. Lisaks on raamatupidamisteenus reeglina odavam kui raamatupidaja palkamine.

Küsi personaalset pakkumist!

(+372) 6141468