E-kirjanpito

160x112

Pyydä henkilökohtaista tarjousta!

(+372) 6141468

E-KIRJANPITO

Olemme toimineet kirjanpidon ja rahoitusanalyysin alalla vuodesta 2000.

E-kirjanpito ei ole mitään sellaista, jonka ymmärtämiseen on haettava apua tietosanakirjasta. E-kirjanpito perustuu yksinkertaisesti sanottuna yrityksen eri osastojen tai yksiköiden toimintaan Internetin yhteisessä tietokannassa, jonka johdosta kaikki asiakirjat/tiedot pitää syöttää vain kerran.

E-kirjanpito yhdistää sekä palkallisen kirjanpitäjän että nykyaikaisen ohjelmiston vahvuudet ja ratkaisee kaikki tavanomaiseen kirjanpitoon mahdollisesti liittyvät ongelmat. E-kirjanpidon edut ovat mahdollisten haittojen suhteen masentavan ylivertaisia.

Five tarjoaa e-kirjanpitopalveluita eri pakettien yhteydessä.

Mitkä ovat e-kirjanpidon etuja?

– ammattimaisuus – tällä alalla toimivat kokenee alansa asiantuntijat, jotka osallistuvat
– jatkuvasti jatkokoulutuksiin.
– operatiivisuus – omaa liiketoimintaa voidaan seurata 24 tuntia vuorokaudessa. E- kirjanpitäjä ei lähde lomalle eikä sairastu.
– rahan säästö – tavanomaisen pienyrityksen menot internetin välityksellä toimivasta kirjanpidosta rajoittuvat kolmeen- tai neljääntuhanteen kruunuun kuukaudessa.
– Yrityksen ei tarvitse hankkia kallista talousohjelmistoa.
– luotettavuus – e-kirjanpitäjä on vastuussa työtehtävien ajoissa suorittamisesta ja oikeellisuudesta.
– turvallisuus – kirjanpitotiedot ovat luottamuksellisia, mutta niiden avulla voidaan tarkistaa ja koordinoida yrityksen toimintaa.
– lainmukaisuus – e-kirjanpitäjä on vastuussa siitä, että kirjanpito täyttää Viron lainsäädännön asettamat vaatimukset
– suuntautuminen tulevaisuuteen – kattava kuva yrityksen tämän hetken tilanteesta sallii myös oikeiden tulevaisuuden suunnitelmien tekemisen.

E-kirjanpidon haitat:

– jos olette jonkin haitan keksinyt, niin pyydämme kertomaan sen meille, lähettämällä
– viestin sähköpostiosoitteeseen 

Pyydä henkilökohtaista tarjousta!

(+372) 6141468