Finantsanalüüs

Küsi personaalset pakkumist!

FINANTSANALÜÜS

Finantsanalüüs – majandusnäitajate hindamine, mis aitab luua ettevõtte tulevikku!

Ettevõtte majandusnäitajate kvaliteetne hindamine ja kvaliteetne finantsanalüüs võimaldab teil planeerida ettevõtte edasisi tegevusi. Sageli pole majandustulemuste analüüsiga võimalik oodata majandusaasta lõpuni, vaid oluline on reageerida koheselt, et ettevõtte majandustegevus tooks stabiilselt kasumit.

Five’ile on oluline, et meie kliendid saaksid sobilikul ajahetkel näha, milline on ettevõtte majanduslik olukord, kuidas see on arenenud võrreldes varasema ajaga, ning millised on võimalikud prognoosid lähitulevikuks või pikemaks perioodiks.

Five’i finantsanalüüs annab selgesti mõistetava ülevaate ettevõtte majandustegevustest, millele tuginedes saab ettevõte edasi areneda!

Teie ettevõtte tegevuse finantsanalüüs näitab:

Kas ettevõtte majandustegevus areneb, seisab või on plaanidest maha jäänud;
Millised on ettevõtte tegevuse tugevused ja nõrkused;
Millised üksused ja kuidas toimivad;
Kuidas optimeerida kulusid;
Milliseid tegevusi arendada.

Selle aluseks on:

Raamatupidamisbilansi analüüs;
Kasumiaruande analüüs;
Rahavoogude aruande analüüs;
Lühiajalise maksevõime ja pikaajalise maksejõulisuse ning finantsvõimenduse ning rentaabluse analüüsid.
Kiire ja kvaliteetse finantsanalüüsi saamiseks pöördu kindlasti Five raamatupidamisbüroo poole!

Küsi personaalset pakkumist!

(+372) 6141468