Kasulik info

Küsi personaalset pakkumist!

(+372) 6141468

KASULIK INFO

Raamatupidamise sisseseadmiseks ja ülevõtmiseks vajalikud dokumendid.

Alustamisel ettevõte:

Asutamisdokumendid,asutamise kuludokumendid, kapitali sissemakse dokumendid
Raamatupidamise siseeskirjad (kui on olemas)
Kõik ostu- ja müügiarved (ka sularaha ostud)
Panga väljavõtted
Töötasu arvestus
Põhivara arvestus
Krediitkaardi väljavõte

Tegutsev ettevõte:

Raamatupidamise siseeeskirjad
Eelmise majandusaasta aastaaruanne (kui auditeeritav, siis ka audiitori otsus)
Maksuameti väljavõte
Eelmise majandusaasta lõpu seisuga:
  kontode saldod
  laekumata müügiarvete nimekiri
  tasumata ostuarvete nimekiri
Ülendmise kuupäeva seisuga:
vahebilanss
  laekumata müügiarvete nimekiri
  tasumata ostuarvete nimekiri
Majandusaasta algusest üleandmise kuupäevani perioodi kohta:
  kasumiaruanne
  kontode käibeandmik
  personali-, palga- ja puhkusereservi arvestus
  põhivara nimekiri koos amortisatsiooniarvest

Korduma Kippuvad Küsimused

Five soovitab:

ole kursis seadusemuudatustega. Kui soovid abi, meie aitame
räägi raamatupidajale kõigest, mis ja kuidas ettevõttes toimub, nii sünnivad parimad lahendused
küsi õigel ajal nõu – vigu parandada on palju raskem kui neid vältida

Kui kahtled, kas talitad õigesti, siis:

teavita raamatupidajat ettevõtte kõigi ostu-müügi, laenu- ja liisinglepingute sisust
too kuludokumendid õigel ajal ära, nii väldid kuhjumist
NB! Kuludokumendil olgu kindlasti ostja allkiri!
hoia firma kassajääk mõistlikus suuruses
ära maksa poes – ka kogemata mitte – firma pangakaardiga

Halva üllatuse vältimiseks tea, et:

Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitamine maksuametile on iga kuu 10ndal kuupäeval
Käibemaksudeklaratsiooni (KMD) esitamine maksuametile on iga kuu 20ndal kuupäeval
Majandusaasta aruanne tuleb esitada äriregistrile hiljemalt 30.juuniks
Ülikooli õppemaksu tasumine töötaja eest toob kaasa erisoodustuse maksmise
Deklareeritakse ja maksustatakse välja makstud, mitte arvestatud palk
Maksuintresside tasumine maksutatakse tulumaksuga
Ettevõtte omanik, kes esindab rohkem kui 5% osakapitalist, ei tohi ettevõttest laenu saada
Aruandvale isikule võib avanssi maksta maksimaalselt 50% selles kuus – sotsiaalmaksuga maksustatavast summast, vastasel korral tuleb maksta tulumaksu
Igakuine sõidupäeviku pidamine on kohustus, kui deklareeritakse erisoodustust.

Küsi personaalset pakkumist!

(+372) 6141468