Palgaarvestus

Küsi personaalset pakkumist!

PALGAARVESTUS

Ettevõtte palgaarvestus lihtsasti toimima!

Töötajate palgaarvestus on vastutusrikas ja oluline töö, mis ei saa olla tegemata ei haigestunud raamatupidaja ega loodusõnnetuse korral – töötajad ootavad õigustatult õigeaegselt tasutud palka, mistõttu on oluline, et arvestus oleks korrektselt teostatud.

Miks on palgaarvestus oodatust keerulisem raamatupidamisvaldkond, mille võib usaldada spetsialistidele?

Palk on tööandja, töötaja ja riigi puutepunkt, milles peab arvestama erinevate osapoolte nõudmiste ja soovidega. Palga arvestamine on nende soovide ja võimaluste ühendaja, mille alusel makstakse töötajale palka ja riigile makse!

Töötaja peronaliarvestus peab arvesse võtma erinevaid tasusid ja muutuvad maksumäärasid ning seda sageli iga töötaja puhul individuaalselt.

Palgaarvestus on oodatust keerulisem, sest:

Maksustamisreeglid ja –määrad on erinevad. Selleks, et korrektselt teada, kui palju töötaja palgapäeval tasu peab saama, tuleb tunda erinevate tasude maksumäärasid.
Maksustamine on isikustatud ehk erinevate töötajate teenitud tasu maksustatakse sageli erinevalt:
  arvestama peab, kas inimene saab töötasu ühelt või mitmelt tööandjalt – sellest sõltub maksuvaba tulu suurus;
  miinimumpalgaga töötaja puhul suureneb töötasu alammäär;
  kogumispensioni paketid ja tasu määrad on individuaalsed;
  pensioniealise töötaja tasu maksustamine erineb tavatöötaja arvestusest.

Kui ettevõtte käivet maksustatakse tekkepõhiselt, siis palkasid arvestatakse kassapõhiselt ehk väljamakse aja järgi. Selline maksustamine nõuab üheaegselt kahte erinevat arvestust: tekkepõhist arvestust, et palga- ja maksukulud saaksid finantsaruannetes kajastatud õiges perioodis; ning igakuist kassapõhist arvestust maksude arvestamiseks ja deklareerimiseks.

Maksud tuleb detailselt deklareerida, sh eraldi iga töötaja lõikes ning töötajale tasutud töötasu liigipõhiselt.

Töötajad puhkavad, haigestuvad, teevad ületunde, võtavad õppepuhkust jms erinevatel aegadel, mistõttu peab iga töötaja palk olema väga individuaalne ja korrektne, arvestades erinevaid puhkusearvestuse aspekte erineval ajal.

Meie kogenud raamatupidajad suudavad hoida kätt pulsil ka kõige keerulisema arvestuse korral, tagades, et makstav palk oleks õiglaselt ja õigel ajal tasutud. Selleks, et muuta enda ettevõtte palgalised arvestused hästi toimivateks ning kvaliteetselt teostatuks, telli antud teenus Five raamatupidamisbüroost!

Küsi personaalset pakkumist!

(+372) 6141468